Nikola Tominac (1954) pukovnik Hrvatske vojske u mirovini. Za vrijeme Domovinskog rata zapovjednik postrojbama ranga bojne i pukovnije zbog čega je odlikovan brojnim odličjima za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama OS RH i za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku.

Red hrvatskog pletera dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.
Spomenica domovinskog rata dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske ili na drugi djelatni način.
Spomenica domovinske zahvalnosti za 5 godina dodjeljuje se hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.
Spomenica domovinske zahvalnosti za 10 godina dodjeljuje se hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.
Red hrvatskog trolista se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.
Red bana Jelačića dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postrojbi za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Autor je dviju knjiga „Stajnica i okolica“ koja se bavi ličkom poviješću, i „53. samostalni bataljun ZNG Dugo Selo“. Autor je dva priloga „Hrvatske krajiške pukovnije u francusko-habzburškom ratu 1809. godine“ objavljenim u znanstvenom časopisu „Senjski zbornik“ broj 37/2010. i 38/2011. Sudionik je znanstvenog skupa Matice hrvatske „1918. u hrvatskoj povijesti“ s prilogom o ratnom putu 79. pješačke pukovnije koji je izišao u posebnom zborniku tijekom 2012. godine. Suautor knjige „45 godina rukometa u Dugom Selu“. Autor serije članaka u vojnom glasilu „Hrvatski vojnik“ o Napoleonovom ratu iz 1809. godine. Suautor izložbe u Republici Sloveniji „Napoleonski orli nad Alpami“ iz svibnja 2009. godine koja se također bavi predmetnom problematikom. Obradio je tematiku „Hrvatsko plemstvo u Prvom svjetskom ratu“ i „Bitka kod Malborghetta“ koji su objavljeni u Glasniku Hrvatskog plemićkog zbora. U stručnom časopisu „Vojna povijest“ broj 21/2012 objavljen na 10 stranica članak o Marmontovom pohodu iz 1809. godine kroz Liku i Dalmaciju prema Beču – „Marmontov rat u Lici i Dalmaciji 1809. godine“. Moderator izložbe o dugoselcu Mati Premužaku o njegovom sudjelovanju u I. svjetskom ratu (Dugo Selo 2010 godine). Također je sudjelovao u znanstvenom skupu Instituta „Ivo Pilar“ „Hrvatska vojska – hrvatsko društvo“.

Trenutno radi na projektu – ratnom putu 79. pješačke pukovnije „Grof Josip Jelačić“ iz Otočca u Prvom svjetskom ratu.