Nikola Tominac (1954) pukovnik Hrvatske vojske u mirovini. Za vrijeme Domovinskog rata zapovjednik postrojbama 53. Samostalne bojne i 17. Domobranske pukovnije iz Sunje zbog čega je odlikovan brojnim odličjima za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama OS RH i za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku. Najveći dio vojne karijere proveo u GS OS RH na operativnim poslovima razvoja vojne infrastrukture. Dugogodišnji analitičar hrvatske vojne povijesti s težištem na ličkoj povijesti, Domovinskom ratu, Napoleonovim ratovima iz početka XIX. stoljeća i Prvome svjetskom ratu.

Red hrvatskog pletera dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.
Spomenica domovinskog rata dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske ili na drugi djelatni način.
Spomenica domovinske zahvalnosti za 5 godina dodjeljuje se hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.
Spomenica domovinske zahvalnosti za 10 godina dodjeljuje se hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.
Red hrvatskog trolista se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.
Red bana Jelačića dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postrojbi za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Autor i suautor knjiga:

 • 53. samostalni bataljun ZNG Dugo Selo“, Dugo Selo, 1997.;
 • 45 godina rukometa u Dugom Selu“, Dugo Selo, 2001.,
 • Stajnica i okolica“, Stajnica, 2004. koja se bavi ličkom poviješću;
 • Dugoselski biografski leksikom“ (2018), i
 • Dugoselski kraj u Prvom svjetskom ratu“. Dugo Selo, 2019.,

Autor znanstvenih radova:

 • Hrvatsko plemstvo u Prvom svjetskom ratu“, Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora broj 8/2010, 31-38.
 • Hrvatske krajiške pukovnije u francusko-habzburškom ratu 1809. godine“, Senjski zbornik broj 37/2010. i 38/2011. dva priloga.“
 • 79. pukovnija zajedničke vojske u Prvome svjetskom ratu“, Zbornik Matice hrvatske „1918. u hrvatskoj povijesti“, Zagreb, 2012..
 • Predgovor u zborniku „XIII. zagrebački korpus u I. svjetskom ratu“, Muzej Sv. Ivan Zelina 2014;
 • Austrougarska vojska i stanovnici Vinodola u Prvome svjetskom ratu“ u zborniku „Zaboravljeni rat, 1914. -1918.“, Crikvenica 2015.
 • Zagrebačke ratne postrojbe“ u zborniku Odjeci s bojišnice, Zagreb u Prvom svjetskom ratu u izdanju Muzeja grada Zagreba, Zagreb 2015;
 • Hrvatske postrojbe u borbama na Soči (Jugozapadno bojište)“ u časopisu FONTES 21, izvori za hrvatsku povijest, Zagreb 2015;
 • Hrvatske postrojbe na Istočnom frontu, 1914-1918 (Galicija, Bukovina i Volinija)“ u zborniku UKRAINE, Cultural Heritage, National Identity, Statchood, Lviv, 2015.
 • Ličani u Velikom ratu – Jedanaesta sočanska bitka, 17. kolovoza – 12. rujna 1917.“, u znanstvenom časopisu Senjski zbornik broj 39/2012., Senj, 2012;
 • Ličani u Velikom ratu – Zimska bitka za Karpate, siječanj – travanj 1915. u znanstvenom časopisu Senjski zbornik broj 42/2015., Senj, 2016;
 • Hrvati u Brusilovljevoj ofenzivi u ljeto 1916. godine (prvi dio), Proboj kraj grada Lucka u Volinju,“ Časopis za suvremenu povijest, 49, broj 2, listopad 2017.
 • Hrvati u Brusilovljevoj ofenzivi u ljeto 1916. godine (II. dio), Proboj kraj sela Okne u Bukovini“, Časopis za suvremenu povijest 49, broj 3 prosinac 2017.
 • Hrvatske postrojbe u pohodu na Srbiju s naglaskom na djelovanje carske i kraljevske 79. pješačke pukovnije grof Josip Jelačić“, Zbornik Matice hrvatske „1914.- prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji“, Zagreb, 2018.
 • Karlovačke vojne postrojbe u Prvome svjetskom ratu, 1914. – 1918.“, Zbornik Državnog arhiva u Karlovcu povodom stote obljetnice I. svjetskog rata 1914.-1918., Karlovac 2018.
 • Hrvati u u Zimskim bitkama za Karpate i proboju kod Gorlica i Tarnówa 1915. godine,“ Časopis za suvremenu povijest, 49, broj 2, Zagreb, listopad 2018.
 • Ličke pješačke postrojbe austrougarske vojske u borbama tijekom 1918. godine.“ Časopis Senjski zbornik broj 45/2018, Senj 2016
 • Turopoljci na bojištima Prvog svjetskog rata“, časopis Luč, broj VI. Matica hrvatska, ogranak Velika Gorica Velika Gorica 2019.
 • Hrvati u borbama tijekom 1917. na Istočnome bojištu i završne ratne borbe na Jugozapadnome bojištu iz 1918. godine“, Zbornik radova: Konac Velikoga rata, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2019.
 • 79. pehotni polk skupne vojske v Prvi svetovni vojni“, revija Na fronti, broj 14, , izdavač Društvo Soška fronta 1915.-1917., travanj 2020., Šempeter pri Gorici (Republika Slovenija)
 • Ličani u okupaciji Bosne i Hercegovine 1878 godine“, znanstveni časopis Hercegovina, broj 6 – 2020., str. 233-270, Mostar, BiH.

Sudionik znanstvenih skupova:

 • 1918. u hrvatskoj povijesti“, Matica hrvatska 2008. s temom „79. pukovnija Zajedničke vojske u Prvome svjetskom ratu.“
 • „1914.-prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj monarhiji“ iz listopada 2014. godine koji je održan u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu s temom
 • 79. pješačka pukovnija zajedničke vojske “Grof Josip Jelačić”u pohodu na Srbiju“. Organizatori: Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, Institut Balassi – Mađarski institut u Zagrebu i Austrijski kulturni forum
 • „Prvi svjetski rat i Zagreb“ u organizaciji Grada Zagreba i Filozofskog fakulteta Zagreb iz prosinca 2014.
 • Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu“ s temom Hrvati u carsko-kraljevskoj vojsci i njihov ratni put u Prvome svjetskom ratu, (Croats in the Imperial-Royal Army and their War Paths in the First World War).
 • „Konac Velikoga rata“ u Hrvatskom državnom arhivu 29. i 30. studenog 2018. s temom: „Hrvatske postrojbe u borbama tijekom 1917. I 1918. godine“.

Autor serije članaka u vojnom glasilu Ministarstva obrane RH Hrvatski vojnik o Napoleonovom ratu iz 1809. godine. Suautor izložbe „Napoleonski orli nad Alpami“ održane u utvrdi Kluže (Bovec) u Republici Sloveniji iz svibnja 2009. godine.

U stručnom časopisu „Vojna povijest“ objavljeni su slijedeći prilozi: „Marmontov rat u Lici i Dalmaciji 1809. godine“ (broj 21/2012), „Bitka kod Malborghetta“, (broj 24/2013), „Ličani u Velikom ratu – Jedanaesta sočanska bitka, 17. kolovoza – 12. rujna 1917.“ (broj 34/2014.),  „Bitka Slunjana za prijevoj Predel“ (br. 37/2014.), „Prvi pohod na Srbiju 1914“ (br. 42/2014), „Hrvatske postrojbe u borbama na Jugozapadnom bojištu 1915-1917“ (br. 50/2016.), .). „79. pješačka pukovnija zajedničke vojske u zimskim bitkama za Karpate 1915.“ (br. 56/2015.), „Brusilovljeva ofenziva i velika stradanja lićke 79. pješačke pukovnije iz Otočca“ (br. 82/2018.), „Proboj središnjih sila kod Gorlica iz svibnja 1915. godine“, (br. 84/2018),

Stručni suradnik i komentator na TV serijalu „Hrvati u prvome svjetskom ratu“ kojega je pripremila HTV tijekom 2014. godine.

Stručni suradnik izložbi posvećenih „Velikom ratu“ u Muzeju Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Otočac, Gospić, Ivano-Frankivsk (Ukrajina), Crikvenica i Muzeju Grada Zagreba.

Moderator izložbe o dugoselcu Mati Premužaku o njegovom sudjelovanju u I. svjetskom ratu (Dugo Selo, 2010 godine). Stručni suradnik i voditelj raznih skupina prilikom posjeta Beču (grobovi generala Sarkotića i Borojevića), bojištu kod Verduna u Francuskoj, Sočanskom bojištu, Ukrajini i Poljskoj.

Član i potpredsjednik „Udruge 1914. – 1918.) i Hrvatskog odbora za obilježavanje 100 godišnjice I. Svjetskog rata. Trenutno radi na projektu – ratnom putu 79. pješačke pukovnije „Grof Josip Jelačić“ iz Otočca u Prvome svjetskom ratu.

Trenutno obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela.